protokół

W jaki sposób powinna przebiegać inwentaryzacja w firmie, jakiego rodzaju narzędzia będą przy tym pomocne

inwentaryzacja
Author: lungstruck
Source: http://www.flickr.com
Przy firmach które mają jakieś środki trwałe, materiały lub towary do sprzedaży koniec roku wiąże się z koniecznością wykonania inwentaryzacji. Obowiązek ten nakładają przepisy, dla różnych elementów majątku przedsiębiorstwa ustalone zostały osobne okresy częstotliwości przeprowadzania tego typu spisów i należy ich pilnować. Podstawową rolą przeprowadzania inwentaryzacji będzie ustalenie rzeczywistego stanu majątku, jaki znajduje się w posiadaniu firmy. Jeśli firma posiada jakiś program magazynowy, to powinny się w nim być aktualne ilości wszystkich produktów i materiałów.
Subscribe to RSS - protokół