dokumenty

Jaką rolę pełni odpowiednie funkcjonowanie działu zakupów, nowoczesne narzędzia do wspomagania jego pracy.

Laptop
Author: Lea Latumahina
Source: http://www.flickr.com
Duża część firm, w tym chyba wszystkie z branży produkcyjnej i handlowej będą się przede wszystkim opierać na zakupach materiałów i towarów. Dopiero jeśli się je kupi to będzie można myśleć o tym, żeby je sprzedaż z zyskiem lub coś z nich wyprodukować. Od sprawnej organizacji działu zakupów często zależy bardzo dużo, tak więc ważne jest, żeby pracowali tam doświadczeni, wspomagani odpowiednimi narzędziami ludzie. Bardzo przydaje się w tym zakresie przykładowo nowoczesny system ERP mający moduł zaopatrzenia.
Subscribe to RSS - dokumenty